Thứ bảy, 22/09/2018

Video | Nông dân sản xuất xanh, hạn chế sử dụng thuốc hoá học.

10/09/2018 08:39
HGTV – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã rà soát và gạch bỏ hơn 1.000 loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại và gạt ra khỏi danh sách được phép sử dụng. Cùng với đó là mục tiêu tăng 30% thuốc bảo vệ thực vật an toàn với con người và môi trường. Điều này một lần nữa đã thay cho lời khẳng định sản xuất xanh, hạn chế sử dụng thuốc hóa học đang là xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp bền vững.


Ý kiến của bạn

SẮP CHIẾU

GIÁ VÀNG
Loại Mua Bán
SJC 36,500 36,580
Nhẫn tròn H.T.V 34,080 34,430
NGOẠI TỆ

LOẠI MUA VÀO BÁN RA
AUD 17387.48 17648.41
EUR 24397.38 24688.99
JPY 199.23 203.04
USD 22750 22820