Thứ sáu, 17/08/2018

Video | Long Mỹ đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp

03/08/2018 10:50
HGTV – Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong tổng số 16 chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ huyện Long Mỹ thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu. Điểm nổi bật là tăng trưởng kinh tế ở 3 khu vực đều tốt.


Ý kiến của bạn

SẮP CHIẾU

GIÁ VÀNG
Loại Mua Bán
SJC 36,500 36,580
Nhẫn tròn H.T.V 34,080 34,430
NGOẠI TỆ

LOẠI MUA VÀO BÁN RA
AUD 17387.48 17648.41
EUR 24397.38 24688.99
JPY 199.23 203.04
USD 22750 22820