Thứ năm, 20/09/2018

Video | Tết Việt và những phong tục ngày tết

17/02/2018 09:27
HGTV - Tết, với người Việt mang nhiều ý nghĩa. Tết kết nối giữa quá khứ với hiện tại; tết mở ra đường hướng tương lai; tết bắt đầu những tin yêu và hy vọng; tết rủ bỏ tỵ hiềm-mắc mứu trong tâm tưởng mà trở nên rộng lượng, nhân hòa ...

 

 

 

 Ý kiến của bạn

SẮP CHIẾU

GIÁ VÀNG
Loại Mua Bán
SJC 36,500 36,580
Nhẫn tròn H.T.V 34,080 34,430
NGOẠI TỆ

LOẠI MUA VÀO BÁN RA
AUD 17387.48 17648.41
EUR 24397.38 24688.99
JPY 199.23 203.04
USD 22750 22820