Thứ bảy, 22/09/2018
Hộp thư truyền hình - 19/3/2018

Ý kiến của bạn
Nguyễn Ngọc Tấn (22/09/2018 01:03:15)
- tại sao khu dân cư Thiên Lộc thuộc huyện Châu Thành A Hậu Giang đến nay chưa có và không có đường dây hạ thế vào khu dân cư? Cac hộ dân phải sử dụng câu đuôi với giá cao hơn giá điện đó điện lực bán, câu đuôi tịnh trạng quá tải đường dây nên điện chập chờn! Người mua và người ở tại đây chỉ được Chủ đầu nói rằng do điện lực tỉnh chưa cho đâu nối lưới điện! Mong đài giúp người dân nơi đây Thực hư ra sao?